Právne vyhlásenie

Vydavateľ webovej stránky je VPP Energy a.s. Pripomienky k obsahu môžete zaslať na adresu info@vppenergy.sk Obsah internetových stránok vppenergy.sk je v duševnom vlastníctve VPP Energy a.s. VPP Energy a.s. si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa kopírovania alebo šírenia akejkoľvek časti stránky.