Klientský portál

Poskytuje aktuálne a kompletné údaje pre partnerov VPP, aby boli dobre informovaní a mali prehľad o priebehu technickej a obchodnej prevádzky Virtuálnej elektrárne.

Cez online klientsky portál majú prístup na sťahovanie výrobných a kvalifikačných údajov, ako aj cien energie a kapacity, majú možnosť sledovať výrobné hodnoty a  priebeh údržby. Okrem tohto VPP pomáha svojim partnerom aj vyhotovením rôznych analytických štúdií, ako aj zhromaždením a sledovaním informácií a trendov na trhu.

Online klientsky portál VPP je prístupný len pre partnerov VPP, ktorí sú u nás registrovaný.