Kontakt

VPP Energy a.s.

Ing. Oliver Jávorcsík
Riaditeľ spoločnosti
adresa: Prešovská  40/A, 821 02 Bratislava
telefon:+421 911 18 96 59
email:info@vppenergy.sk