Smart Grid

Smart Grid (inteligentná obchodno-distribučná sieť) je inteligentná sieťová koncepcia, ktorá zabezpečuje rozsiahlu flexibilitu pre vyváženie nezrovnalostí výroby elektriny, pričom  sa zachová bezpečnosť celého systému.  Prostredníctvom technológie smart grid (inteligentných sietí) sa vytvorí  taký súlad výroby a spotreby, ktorá výrobu spraví viac predvídateľnou a spotrebu viac vedomejšou. Vďaka tomu budeme vyrábať účinnejšiu, lacnejšiu energiu a vytvoríme čistejší a lepší svet.

Začína nová éra! Viac o koncepte technológie smart grid.

 

 

Alternatívna energia

My vo VPP veríme tomu, že najhospodárnejšie využitie zdrojov energie sa môže uskutočniť paralelným využitím jednotlivých zdrojov, pričom značnú úlohu hrajú smart grid technológie a technológie, ktorých základom sú obnoviteľné zdroje.

Obnoviteľné zdroje energie sú k dispozícii v rozmanitých formách na celom svete a aj v našom regióne. Samozrejme existujú jedinečné geografické a prírodné danosti, ktoré umožňujú výhodnejšie využitie jednotlivých alternatívnych zdrojov energie, kým ďalšie sú vzhľadom na dané teritórium menej významné. Tieto danosti prírody si musíme vážiť, lebo nám ponúkajú šancu na optimálnejšie riešenie využitia energie, či už v rámci spoločnosti v rámci nášho podnikania ako aj v rámci našej rodiny. 

Pre firmu VPP je veľmi dôležitá  čo najefektívnejšia spolupráca pri realizovaní vytýčených cieľov environmentálnej energetickej politiky EU pre rok 2020. Firma pri svojich budúcich investíciách a rozvoji dáva prednosť obnoviteľným zdrojom – a to najmä čo sa týka zdrojov ako vietor, slnko, biomasa a geotermálna energia - súčasne sa snaží tieto technológie čo najefektívnejšie nasadiť do virtuálnej elektrárne.

Profil spoločnosti

VPP je technologicky silná skupina energetických spoločností, ktorá má v Európe viac ako 10 ročné skúsenosti v oblasti poskytnutia elektriny a tepla.
Ďalej

Činnosti

Činnosť VPP je založená na riešení virtuálnej elektrárne, ktorú sama vytvorila a prevádzkuje
Ďalej

Poslanie

Firma VPP je oddaná aplikáciám smart grid technológií, vďaka ktorým decentralizovaná a alternatívna výroba energie sa stane efektívnejším, flexibilnejším a bezpečnejším.
Ďalej

Hodnoty

VPP je inovatívna a cieľavedomá energetická spoločnosť.
Ďalej