Spoľahlivosť a riadenie kvality

Bezpečnosť dodávok a kvalita služieb

Spoločnosť VPP úspešne pôsobí na trhu viac ako 10 rokov, kvalita a bezpečnosť služieb je v súlade s najvyššími štandardmi. Neustále zlepšujeme naše procesy riadenia a firemné hodnoty s cieľom zaručiť spoľahlivosť, trvalo vysokú úroveň služieb a inovatívnych riešení.

Regulovaná činnosť

Zaviedli sme pravidelné kontrolné opatrenia a audity. Spoločnosť VPP vlastní certifikáty ISO 9001 pre systémy riadenia kvality ako aj ISO 14001 pre systém environmentálneho manažérstva, aby okrem zákonných predpisov spĺňala aj požiadavky a očakávania svojich klientov. Vďaka systému riadenia kvality naša spoločnosť vykonáva svoju činnosť vďaka systému riadenia kvality. Naša spoločnosť vykonáva svoje firemné aktivity za regulovaných podmienok, pravidelne kontrolujeme a rozvíjame svoje obchodné aktivity k zvýšeniu spokojnosti svojich partnerov.

    

Bezpečnosť informácií

Kvôli špecifickému charakteru virtuálnej elektrárne kladieme výnimočný dôraz na jednu z najhlavnejších hodnôt a to komplexnú ochranu a bezpečnosť informácií. VPP je držiteľom certifikátu riadenia bezpečnosti informácií ISO 27001, ktorá je garanciou, že počas vývoja a prevádzkovania našich informačných systémov zaobchádzanie s údajmi prebieha bezpečne a spoľahlivo a podľa predpisov.