Výhody pre partnerov VPP

VPP poskytuje mnohé výhody pre elektrárne, ktoré sú pripojené k virtuálnej elektrárni VPP a stanú sa tak členmi portfólia virtuálnej elektrárne VPP.

Udržateľnosť a efektivita predaja

VPP prevezme bremeno predaja za členov VPP a poskytuje pre nich ročnú garanciu cien nad burzovou cenou, aby boli príjmy členov stabilné a predvídateľné. Obchodná politika VPP zabezpečuje pre členov ako aj pre virtuálnu elektráreň trvalo udržateľný obchodný model, ktorý je pre obe strany výhodný.

Vstup na trh so systémovými službami

Virtuálna elektráreň zjednocuje energiu produkovanú jej členmi a takto zabezpečuje využívaním širšieho portfólia účasť na systémovej regulácie krajiny, prístup na energetickú burzu a obchodu voľného trhu. Tieto obchodné kanály by inak nemohli využiť alebo len pri značne vyšších nákladoch.

Rentabilnejšia prevádzka optimalizáciou zaobstarania paliva

Centralizované zaobstaranie paliva predstavuje vyššiu trhovú silu a vytvára potenciálne úspory vďaka lepším nákupným cenám. Oprávnenie na samostatné obchodovanie umožňuje optimalizáciu celého portfólia a diverzifikáciu zdrojov.

Zvýšenie disponibility a eliminácia rizika výpadku

Vhodným, starostlivým plánovaním kapacity zásob sa zabezpečuje najvyššia disponibilita VPP virtuálnej elektrárne ako celku.

Vyrovnané hospodárstvo s energiou, optimalizačné možnosti, vyrovnanie „balance circle”

Virtuálna elektráreň umožňuje vyrovnanie obchodných „balance circle” a tým pádom zníženie množstva nevyhnutnej vyrovnávacej energie.

Spokojnosť klientov

Technickou bezpečnosťou virtuálnej elektrárne, flexibilitou a finančným výkonom už preukázali spokojnosť systémový regulátor ako aj členovia VPP, ktorí sa zapojili do VPP modelu.