Vlastný vývoj a inovácia

Riešenie virtuálnej elektrárne VPP spája obchodné a technologické inovácie nášho tímu inžinierov, IT expertov,  profesionálov v prevádzkovaní elektrárne a z oblasti energetického obchodu.

Firma VPP tým, že v roku 2011 vytvorila a dala do prevádzky virtuálnu elektráreň, realizovala taký nový dlhodobo udržateľný energetický model, ktorý

  • je reálne smart grid riešenie

  • postupuje s trendmi svetových energetických systémov

  • decentralizačné systémy výroby energie  stavia na možnosti danej krajiny

  • spojením informačne komunikačných a energetických systémov je účinnejší a  flexibilnejší od všetkých  predošlých riešení výroby energie.

Ako systémový integrátor sme vytvorili priekopnícku virtuálnu elektráreň, ktorá poskytuje podporné služby a obsluhuje koncových užívateľov v reálnom čase, pričom umožňuje výrobcom energie ako aj spotrebiteľom využívať výhody rozmanitého trhu.

Naša Virtuálna elektráreň je riešenie šité na mieru, ktoré nepretržite sleduje potreby a charakteristické črty lokálneho trhu. Stále zmeny našej klientely a trhu vyžadujú neustály rozvoj systému, čo znamená neustále zlepšenie riešenia virtuálnej elektrárne. Ako vlastník tohto jedinečného smart grid riešenia sme dostali patentovú ochranu na metodiku operačného riadenia nášho riešenia Virtuálnej elektrárne. 

Naše riešenie Virtuálnej elektrárne funguje od roku 2011. Počas týchto rokov sme úspešne vybudovali systém, ktorý zabezpečuje naším partnerom konkurencieschopnosť na trhu a ktorý ponúka pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy solídne spoľahlivé služby, ktoré sú dodané špičkovou rýchlosťou a výnimočnou pružnosťou.