Technické riešenie

Virtuálna elektráreň VPP pozostáva z riadiacej centrály VPP, z viacerých elektrární (sú priamo napojené do elektrizačnej sústavy na rôznych miestach  v rámci  krajiny) a rôznych odberateľov (spotrebičov) elektriny. Dispečerské stredisko virtuálnej elektrárne je priamo spojená s riadiacimi jednotkami malých elektrární a taktiež je spojená so systémovým operátorom TSO (Transmission System Operator).

Do virtuálnej elektrárne je možné pripojiť neobmedzený počet malých elektrární bez ohľadu na ich veľkosť, umiestnenie alebo zdroj paliva.

Riadiaca jednotka tých elektrární (Smart Unit), ktoré sú pripojené k virtuálnej elektrárni VPP posiela výrobné a prevádzkové dáta do riadiacej centrály VPP a súčasne prijíma z riadiacej centrály VPP inštrukcie, ktoré sú posielané z centrály VPP na základe skutočných požiadaviek trhu s elektrinou a pomocou, ktorých je riadená výroba elektrárne.

Virtuálna elektráreň je jedinečná v tom, že je schopná  každý deň a každú hodinu počas celého roka nepretržite sa podieľať na systémových podporných službách danej krajiny. Tento systém je vhodný na:

  • sekundárnu reguláciu podľa požiadaviek systémového operátora

  • riadenie  portfólií na strane spotreby

  • výrobu  tepelnej a elektrickej  energie na základe  dopytu spotrebiteľov

  • výrobu-, reguláciu-, dodávku energie  24 hodín denne 7 dní v týždni

Elektrárne pripojené k virtuálnej elektrárni VPP sú majetkovo nezávislé subjekty, ktoré sa slobodne rozhodli zmluvne sa pripojiť k virtuálnej elektrárni VPP a tým sa stali partnermi spoločnosti VPP.