Poslanie

Firma VPP je dinamicky sa rozvýjajúca silná energetická spoločnosť, ktorá so svojím inovatívnym riešením virtuálnej elektrárne  otvorila novú cestu v oblasti kvalitnej výroby elektriny a tepla, ako i v poskytovaní systémových podporných služieb. 

Dlhodobým strategickým cieľom VPP je, aby sa stal kľúčovým výrobcom elektrickej a tepelnej energie a rozhodujúcim poskytovateľom na trhu systémových podporných služieb na Slovensku a v iných krajinách Európy.

My vo firme VPP veríme, že decentralizáciou energetických systémov a aplikáciou alternatívnych energetických riešení  sa dá docieliť pružnosť a bezpečnosť energetických sietí. Riešenie virtuálnej elektrárne VPP ponúka reálne smart grid riešenie, ktoré prináša revolučnú zmenu v oblasti dodávky elektriny pre spotrebiteľov elektriny.

Profil spoločnosti

VPP je technologicky silná skupina energetických spoločností, ktorá má v Európe viac ako 10 ročné skúsenosti v oblasti poskytnutia elektriny a tepla.
Ďalej

Činnosti

Činnosť VPP je založená na riešení virtuálnej elektrárne, ktorú sama vytvorila a prevádzkuje
Ďalej

Hodnoty

VPP je inovatívna a cieľavedomá energetická spoločnosť.
Ďalej