Činnosti

Činnosť VPP je založená na návrhu, realizácii inovatívnych energetických riešení na výrobu elektriny a tepla a na vývoji, výstavbe a prevádzke unikátneho riešenia Virtuálnej elektrárne.

 

Služby spojene s riešením virtuálnej energie

Riadenie výroby malých elektrární

 • Výroba regulačnej energie v oblasti systémových podporných služieb

 • Optimalizácia výroby v súlade s plánovanými výkonmi

 • Vytvorenie súladu vo výrobe elektrickej a tepelnej energie s vyhovujúcimi požiadavkami trhu a miestnych spotrebiteľov.

Obchod s elektrinou

 • Zužitkovanie systémovej regulačnej kapacity na trhu systémových podporných služieb

 • Predaj elektriny vytvorenej prostredníctvom virtuálnej elektrárne a k nej pripojených malých elektrární

  • na energetickej burze

  • priamo konečným užívateľom

Vývoj systému virtuálnej energie 

Firma VPP, ktorá je vývojárom a vlastníkom virtuálnej elektrárne a je integrátorom systému neustále pracuje na ďalšom rozvoji technológie a vytvára také služby, ktoré umožňujú, aby výroba a spotreba energie bola rozumnejšia, čistejšia a efektívnejšia už v prítomnosti ako aj v budúcnosti.   

Vývoj a prevádzka Smart Grid riešení

Vývoj a prevádzkovanie Smart Grid riešení na spojenie systémov výroby a spotreby.

 

Služby spojené s on-site energetickými riešeniami

Vývoj a projektovanie energetických systémov, inžinierske služby a riadenie výstavby energetických systémov

 • Výstavba elektrární na báze plynových motorov a plynových turbín (CHP) na výrobu elektrickej energie a tepla.

 • Výstavba elektrární na báze obnoviteľných zdrojov energie predovšetkým malé elektrárne na biomasy a veterné elektrárne.   

Prevádzka malých elektrární

Manažment prevádzkovania, údržby, riadenie paliva a administratívy podľa požiadaviek malých elektrární, ktoré sa pripojili k portfóliu virtuálnych elektrární.

Profil spoločnosti

VPP je technologicky silná skupina energetických spoločností, ktorá má v Európe viac ako 10 ročné skúsenosti v oblasti poskytnutia elektriny a tepla.
Ďalej

Poslanie

Firma VPP je oddaná aplikáciám smart grid technológií, vďaka ktorým decentralizovaná a alternatívna výroba energie sa stane efektívnejším, flexibilnejším a bezpečnejším.
Ďalej

Hodnoty

VPP je inovatívna a cieľavedomá energetická spoločnosť.
Ďalej