Profil spoločnosti

VPP je technologicky silná skupina energetických spoločností, ktorá má v Európe viac ako 10 ročné skúsenosti v oblasti poskytnutia elektriny a tepla. Prostredníctvom úspešne aplikovanej obchodnej a technologickej inovácie naša spoločnosť založila jedinečné riešenie virtuálnej elektrárne v roku 2011, ktorým medzi prvými v Európe otvorila možnosť malým elektrárňam zúčastniť sa na systémových podporných službách. 

Firma VPP vychádzajúc z inovácie virtuálnej elektrárne a technických vedomostí vlastného vývojového tímu poskytuje úplne služby pre malé elektrárne a spotrebiteľov priemyselnej elektriny a tepla v oblasti výroby, managementu, zásobovania a obchodovania energie.

VPP pôsobí v súčasnosti v piatich krajinách a má 80 zamestnancov v Európe.

V roku 2012 sme podali patentovú žiadosť na ochranu nami používaný jedinečný proces riadenia výroby na území Maďarska, Európskej únie a Spojených Štátov a v októbri roku 2014 sme obdržali patentovú ochranu.

Činnosti

Činnosť VPP je založená na riešení virtuálnej elektrárne, ktorú sama vytvorila a prevádzkuje
Ďalej

Poslanie

Firma VPP je oddaná aplikáciám smart grid technológií, vďaka ktorým decentralizovaná a alternatívna výroba energie sa stane efektívnejším, flexibilnejším a bezpečnejším.
Ďalej

Hodnoty

VPP je inovatívna a cieľavedomá energetická spoločnosť.
Ďalej